اونترنت

تیم ما

ماموریت اونترنت

ما فقط یک شرکت نیستیم ما یک خانواده هستیم در جامعه ای پویا، متشکل از افراد خلاق و آزادی که علاقه مند به ارزش آفرینی هستند. جامعه ای مجازی ایجاد کرده ایم که سلسله مراتب کسل کننده و سنتی دست و پا گیر تیم خلاق و مسئولیت پذیر ما نباشد، بر آن شدیم تا سود آوری خود را در گرو، مشتریانی بگذاریم که برای رشد، تعالی و دیده شدن کسب و کار خود اونترنت را انتخاب خواهند نمود . صاحبان کسب و کارهای فن آوری محور و دیجیتالی فارسی زبان تمامی نیازهای دیجیتالی خود از ابزار تا دانش دیجیتال را اینجا در اونترنت خواهند یافت.

امید اکرمی

strategiest & founder

بهار عبدالله زاده

front-end developer

فهیمه موسوی

illustrator & Idea maker

سمیه ناصری

Seo & search engine

آتنا صابری

Graphic Designer

سینا مظفری

social media manager

فراز صدری

Web Developer

آیلا احمدی

content managment

مهسا صفایی

Social media content

تیمی از بهترین متخصصان

 

تیم رهبری ما با افراد خلاق سراسر دنیا همکاری دارد تا همواره در دنیای پر تلاطم تکنولوژی پیشرو باشد.

مشاوره رایگان بازاریابی دیجیتال
خروج از نسخه موبایل