اپلیکیشن هیچهایک OnRoad

درباره پروژه

هیچهایک همواره بین مردم و بخصوص جوانان طرفداران زیادی داشته و بسیاری از جوانان ماجراجو همیشه در صدد تجربه آن بوده اند؛ اما هرگز نمی دانستند از کجا باید شروع کنند.
این برنامه طراحی شده به منظور راهنمایی مسافرین و ارائه اطلاعات مورد نیاز آنها از قبیل:
چه تجهیزاتی در سفر خود نیاز دارند.
بهترین جاده ها برای سفر هیچهایک کدام ها هستند.
نزدیک ترین ایستگاه ها برای استراحت و غذا کجا هستند.
و مهمتر از آن نکاتی در مورد چگونگی ایمن بودن در هنگام هیچهایک.

رنگ و تایپوگرافی